Co nabízím

Všem klientům, kteří se obracejí s žádostí o přijetí do péče, děkuji za projevenou důvěru. Předtím, než budete naši ambulanci kontaktovat, čtěte prosím možnosti, jak se objednat.
Vzhledem k naplněné kapacitě aktuálně nové klienty nepřijímám.

Ambulance klinické psychologie je nestátní zdravotnické zařízení, registrováno odborem zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje. Je poskytovatelem zdravotních služeb v oblastech klinické psychologie, dětské klinické psychologie a psychoterapie.

Ordinace má navázaný smluvní vztah s následujícími pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP (111)
Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP (201) pouze děti a dospívající do 18-ti let
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP( 205) pouze děti a dospívající do 18-ti let
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ZP MV ČR (211)
Revírní bratrské pokladna, zdravotní pojišťovna RBP (213)

Jejich klientům je psychologická péče při zdravotní indikaci plně hrazena ze zdravotního pojištění.

PhDr. Kateřina Charvátová

Poskytované služby:

Zkušenosti

V oblasti pomáhající profese působím přes dvacet let. Původním povoláním jsem zdravotní sestra. Během osmi let práce zdravotní sestry jsem měla možnost podílet se na léčbě somatických onemocnění pacientů a uvědomit si důležitost duševní oblasti. Zájem o hlubší porozumění lidské psychice byl i jedním z důvodů, který mě vedl ke studiu psychologie. Tu jsem absolvovala na FF UP v Olomouci.

První vědomosti a zkušenosti ze studia psychologie jsem uplatnila v Krizovém centru a na Lince důvěry. Zde jsem se věnovala zejména krizové intervenci, práci s matkami a dětmi v jejich nepříznivé životní situaci. Působila jsem jak v přímé práci s klienty, tak i skrze telefonický kontakt na lince důvěry. V navazujícím období jsem se věnovala práci s rodinami s dvojčaty a vícerčaty, a to jak lektorka kurzů, tak i jako organizátorka programů pro děti a jejich rodiče. Krátce jsem pracovala i se skupinou matek ohrožených závislostí na nealkoholových drogách.

Od roku 2008 působím jako psycholožka ve zdravotnictví, kde se věnuji diagnostické a terapeutické práci s dětmi i dospělými. Jsem certifikovaná klinická psycholožka, dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka. U Institutu rodinné terapie jsem absolvovala základní vzdělávací program v rodinné terapii. Následně jsem započala a ukončila dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v integrativním Gestalt přístupu . V rámci další specializace jsem absolvovala výcviky v Gestalt terapii pro děti a adolescenty a  výcvik v metodě Somatic Experiencing® . Své vzdělání si neustále průběžně rozšiřuji v kurzech věnujících se poradenství, psychoterapii a psychodiagnostice.

Své služby nabízím dětem, dospívajícím a dospělým.

Pracovní zkušenosti

2020 – dosud: soukromá psychologická praxe pro děti, rodiny a dospělé
2008 – 7/ 2021 : ambulance klinické psychologie, PhDr. Dagmar Konečná, s.r.o., klinická psycholožka, psychoterapeutka
2016: Institut psychologických služeb, s.r.o., klinická psycholožka, diagnostika a terapie u dětí a dospělých
2009: společnost Podané ruce, o.p.s.: terapeutka, práce s matkami a dětmi ohroženými závislostí na nealkoholových drogách
2006-2007: externí spolupráce MC Heřmánek, práce s rodinami s dvojčaty a vícerčaty, lektorka kurzů, organizátorka programů pro děti a jejich rodiče.
2002 – 2007: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s, Linka důvěry. Práce s ženami, matkami a dětmi v nepříznivé životní situaci.
2001-2002: Krizové centrum pro ženy, Linka důvěry: externí pracovnice, krizová intervence a telefonická krizová intervence
1993-2002: zdravotní sestra, ambulance odborného lékaře

Vzdělání:

2017-2020: specializační vzdělání v oboru dětská klinická psychologie, IPVZ Praha. Ukončeno atestační zkouškou, specializovaná způsobilost v oboru dětská klinická psychologie, dětský klinický psycholog
2017: certifikovaný kurz v systematické psychoterapii. Česká psychoterapeutická společnost ĆLS JEP, Praha. Ukončeno závěrečnou zkouškou, oprávnění samostatně poskytovat systematickou psychoterapii ve zdravotnictví, psychoterapeut
2009 – 2015: specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, IPVZ Praha. Ukončeno atestační zkouškou, specializovaná způsobilost v oboru klinické psychologie, klinický psycholog.
2009: rigorózní řízení FF UP Olomouc. Ukončeno obhájením rigorózní práce a státní zkouškou z oboru klinická psychologie (PhDr.).
2002-2007: prezenční magisterské studium jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci (Mgr.)
1989-1993: Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra.


Absolvované psychoterapeutické výcviky:

2023 : výcvik EMDR děti a dospívající, práce s traumatem, Český institut pro psychotraumatologii a EMDR.
od 2022 – 2023: výcvik EMDR, Český institut pro psychotraumatologii a EMDR.
od 2021 – 2024 : výcvik v přístupu Somatic Experiencing®, SEP ( Somatic experiencing practitioner) (352 hodin).
2016-2018: postgraduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty, IVGT,o.p.s., Praha (203 hodin).
2009 – 2015: komplexní vzdělávací program v psychoterapii, integrativní gestalt, INSTEP, Praha (846 hodin).
2008-2009: výcvik v systemické rodinné terapii, IRT Praha (ukončeno cyklem A, 180 hodin).

Další vzdělávání:
2022-2024: postadvanced semináře SE ( Práce se studem a vinou, Práce s časovou osou, Vývojové trauma a práce s egostavy, Sexuální trauma, Disociace a self sense, Práce s dětmi pomocí nástrojů SE, Práce s hranicemi online),
2023: Transgender v terapeutické a klinické praxi (Psychologie Interse, s.r.o),
2021: A Heart-Centered Resilience Roadmap for Trauma Healing, práce s dětským traumatem, Maggie Kline,
2021: život s autismem: Aundredy Maeder-Sahupala, Maria Aarts,
2021: posttraumatická disociace, Mgr. Hana Vojtková,
2020: porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby, Mgr. Hana Vojtová,
2020: kurz práce s manipulací a pocity viny,
2020: integrace výsledků WISC III a výsledky dalších klinických a testových metod, PhDr. Dana Krejčířová,
2020 dosud: certifikovaný kurz psychologické vývojové škály, Mgr.Jahnová, PhDr. Dana Krejčířová,
2019: TRE: Stres napětí a trauma uvolňující cvičení,
2019: diagnostické metody IDS a IDS-P, PhDr. Dana Krejčířová,
2019: vývojové aspekty Rorschachovy metody a jejich užití u dětí, PhDr. Dana Krejčířová
2018: disharmonický vývoj osobnosti, varianty a poruchy psychosexuálního vývoje, PhDr. Karolína Malá,
2018: QEC, práce s traumatem u dětí a dospělých,
2018: sandplay/sandtray: základní kurz práce s herním pískovištěm, Mgr. Lenka Tříletá,
2010-2012: certifikovaný kurz užití Rorschachovy metody, PhDr. Anton Polák.
2008: práce s časovou osou, LIRPAST,

2003: úvod do projektivní psychodiagnostické metody Kresba Postavy, Kresba stromu, PhDr. Altman,
2003: výukový a výcvikový program Hledání a léčba vnitřního dítěte, IPIPAPP Olomouc,
2003: relaxace a autogenní trénink, ESET-HELP a ESET,o.s. Psychoterapeutická a psychosomatická klinika s.r.o.,
2003: zneužívání návykových látek u dětí a mládeže, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s.,
2002:výcvik v telefonické krizové intervenci, občanské sdružení Remedium, Praha.

Kde mě najdete

Adresa ambulance:

Palackého 642/13
Olomouc, 779 00

Sídlím v těsné blízkosti centra města. Najdete mě ve zvýšeném přízemí budovy, první dveře vlevo.
Kočárek je možné nechat přímo v čekárně.
Budova je v těsné blízkosti zastávky MHD Palackého.
Placené parkování je možné v okolních ulicích, nebo v podzemních garážích budovy Namiro. 

Objednávání

Vzhledem k naplněné kapacitě aktuálně nové klienty nepřijímám.
Návštěvu je nutné předem objednat.
Prosím, používejte jako první volbu kontaktu email.
Na SMS s žádostí ohledně objednání u nových klientů nelze z kapacitních důvodů reagovat.
Z kapacitních důvodů rovněž není možné odpovídat na prosby ohledně poskytnutí kontaktů na další psychology a psycholožky.
Kontakty na ně je možné nalézt na webových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny.

V emailu uveďte stručně, zda se chcete objednat na vyšetření, či psychoterapii, stručný popis obtíží, zdravotní pojišťovnu, místo bydliště a telefonický kontakt. Uveďte prosím, zda se jedná o péči pro dospělé, či pro dítě.

Odesláním emailu souhlasíte se pracováním vašich osobní údaje dle Nařízení GDPR č. 2016/679 a dle Zákonu o zpracování osobních údajů – zákon č. 110/2019 Sb. 

Pokud není možný první kontakt prostřednictvím emailu, nabízím telefonické objednání v čase 5 minut před celou hodinou, pouze v ordinační době.

V době vyšetření a probíhající psychoterapie je zvuk telefonu ztišen. V této době telefonické hovory nepřijímám.

Z kapacitních důvodů nelze u nových klientů odpovídat na sms zprávy, či volat zpět na zmeškané hovory.

PhDr. Kateřina Charvátová
telefon: 774 276 602
email: psycholog.charvatova@gmail.com

DS: 4c979dd

IČO: 08883190

Ordinace poskytuje psychologické služby hrazené ze zdravotního pojištění klientům VZP, VoZP, ČPZP, ZP MV, RBP ZP.
Psychologické služby u VoZP a ČPZP jsou poskytovány pouze u dětí a dospívajících do 18-ti let.
Komerční vyšetření a placené služby neposkytuji.

Aktuální oznámení

Informace ke kapacitě psychologické péče

Psychologická péče je poskytována na základě zdravotní indikace pouze klientům níže uvedených ZP. Služby za přímou úhradu neposkytuji. Vzhledem k naplněné kapacitě aktuálně nové klienty nepřijímám. Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)Vojenská zdravotní pojišťovna (201) pouze děti a dospívající do 18-ti let.Česká zdravotní průmyslová pojišťovna (205) pouze děti a dospívající do 18-ti letZdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)Revírní …