Krizová intervence

Nabízím krizovou intervenci a doprovázení v náročných životních situacích (ztráta blízké osoby, rozpad rodiny, závažná nemoc či nečekané životní změny). Cílem krizové intervence je stabilizace psychického stavu alespoň na úroveň před započetím krizového stavu, v lepším případě také pracovat s klientem na jeho blízké budoucnosti a možnostech řešení aktuálního problému. Počet setkání je individuální a je plně podřízen aktuálním potřebám klienta, zpravidla se však jedná o jedno až pět setkání.