Informace ke kapacitě psychologické péče

Psychologická péče je poskytována na základě zdravotní indikace pouze klientům níže uvedených ZP. Služby za přímou úhradu neposkytuji.
Vzhledem k naplněné kapacitě aktuálně nové klienty nepřijímám.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
Vojenská zdravotní pojišťovna (201) pouze děti a dospívající do 18-ti let.
Česká zdravotní průmyslová pojišťovna (205) pouze děti a dospívající do 18-ti let
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)