Psychodiagnostika

Psychodiagnostické vyšetření se zaměřuje na:

posouzení přítomnosti jednotlivých duševních poruch dle platné aktuální mezinárodní klasifikace duševních a behaviorálních poruch. Nejčastěji se jedná o vyšetření kognitivních a výkonových funkcí, tj. intelektový potenciál, paměť, oblast pozornosti, emoční ladění a diagnostiku osobnosti.

U dětí se vyšetření nejčastěji týká posouzení a zhodnocení jejich vývoje v oblasti kognitivní, emoční a sociální. Vyšetření je možné u dětí od raného věku ( od 3 měsíce – 3 roky).

Provádím vyšetření nejen pro potřeby lékařů, ale i pro OSSZ (je nutné mít žádanku).