Objednávání

Vzhledem k naplněné kapacitě aktuálně nové klienty nepřijímám.
Návštěvu je nutné předem objednat.
Prosím, používejte jako první volbu kontaktu email.
Na SMS s žádostí ohledně objednání u nových klientů nelze z kapacitních důvodů reagovat.
Z kapacitních důvodů rovněž není možné odpovídat na prosby ohledně poskytnutí kontaktů na další psychology a psycholožky.
Kontakty na ně je možné nalézt na webových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny.

V emailu uveďte stručně, zda se chcete objednat na vyšetření, či psychoterapii, stručný popis obtíží, zdravotní pojišťovnu, místo bydliště a telefonický kontakt. Uveďte prosím, zda se jedná o péči pro dospělé, či pro dítě.

Odesláním emailu souhlasíte se pracováním vašich osobní údaje dle Nařízení GDPR č. 2016/679 a dle Zákonu o zpracování osobních údajů – zákon č. 110/2019 Sb. 

Pokud není možný první kontakt prostřednictvím emailu, nabízím telefonické objednání v čase 5 minut před celou hodinou, pouze v ordinační době.

V době vyšetření a probíhající psychoterapie je zvuk telefonu ztišen. V této době telefonické hovory nepřijímám.

Z kapacitních důvodů nelze u nových klientů odpovídat na sms zprávy, či volat zpět na zmeškané hovory.

PhDr. Kateřina Charvátová
telefon: 774 276 602
email: psycholog.charvatova@gmail.com

DS: 4c979dd

IČO: 08883190

Ordinace poskytuje psychologické služby hrazené ze zdravotního pojištění klientům VZP, VoZP, ČPZP, ZP MV, RBP ZP.
Psychologické služby u VoZP a ČPZP jsou poskytovány pouze u dětí a dospívajících do 18-ti let.
Komerční vyšetření a placené služby neposkytuji.