Psychoterapie pro děti

Pracuji s dětmi všech věkových kategorií.

Jde o pomoc v nalézání možností řešení psychických obtíží dítěte, a to jak vývojových, emočních, tak vztahových. Poskytuji krátkodobou podporu rodičům v otázkách výchovy a vývoje i dlouhodobější terapii v případě závažnějších či déletrvajících obtíží spojených s osobností dítěte. Nabízím práci s tématy týkajícími se řešení vývojových témat dětí (separace, období vzdoru), řešení výchovných otázek, psychosomatických obtíží (bolesti hlavy, bříška, enurézy), potíží ve škole, vrstevnických a rodinných vztahů, problematiky dospívání a adolescentní krize.

Pro přiblížení se vnitřnímu světu dítěte, jeho lepší pochopení a navození změn v něm využívám v terapii hry, imaginace, terapeutické pískoviště a další kreativní techniky blízké dětem.