Zkušenosti

V oblasti pomáhající profese působím přes dvacet let. Původním povoláním jsem zdravotní sestra. Během osmi let práce zdravotní sestry jsem měla možnost podílet se na léčbě somatických onemocnění pacientů a uvědomit si důležitost duševní oblasti. Zájem o hlubší porozumění lidské psychice byl i jedním z důvodů, který mě vedl ke studiu psychologie. Tu jsem absolvovala na FF UP v Olomouci.

První vědomosti a zkušenosti ze studia psychologie jsem uplatnila v Krizovém centru a na Lince důvěry. Zde jsem se věnovala zejména krizové intervenci, práci s matkami a dětmi v jejich nepříznivé životní situaci. Působila jsem jak v přímé práci s klienty, tak i skrze telefonický kontakt na lince důvěry. V navazujícím období jsem se věnovala práci s rodinami s dvojčaty a vícerčaty, a to jak lektorka kurzů, tak i jako organizátorka programů pro děti a jejich rodiče. Krátce jsem pracovala i se skupinou matek ohrožených závislostí na nealkoholových drogách.

Od roku 2008 působím jako psycholožka ve zdravotnictví, kde se věnuji diagnostické a terapeutické práci s dětmi i dospělými. Jsem certifikovaná klinická psycholožka, dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka. U Institutu rodinné terapie jsem absolvovala základní vzdělávací program v rodinné terapii. Následně jsem započala a ukončila dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v integrativním Gestalt přístupu . V rámci další specializace jsem absolvovala výcviky v Gestalt terapii pro děti a adolescenty a  výcvik v metodě Somatic Experiencing® . Své vzdělání si neustále průběžně rozšiřuji v kurzech věnujících se poradenství, psychoterapii a psychodiagnostice.

Své služby nabízím dětem, dospívajícím a dospělým.

Pracovní zkušenosti

2020 – dosud: soukromá psychologická praxe pro děti, rodiny a dospělé
2008 – 7/ 2021 : ambulance klinické psychologie, PhDr. Dagmar Konečná, s.r.o., klinická psycholožka, psychoterapeutka
2016: Institut psychologických služeb, s.r.o., klinická psycholožka, diagnostika a terapie u dětí a dospělých
2009: společnost Podané ruce, o.p.s.: terapeutka, práce s matkami a dětmi ohroženými závislostí na nealkoholových drogách
2006-2007: externí spolupráce MC Heřmánek, práce s rodinami s dvojčaty a vícerčaty, lektorka kurzů, organizátorka programů pro děti a jejich rodiče.
2002 – 2007: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s, Linka důvěry. Práce s ženami, matkami a dětmi v nepříznivé životní situaci.
2001-2002: Krizové centrum pro ženy, Linka důvěry: externí pracovnice, krizová intervence a telefonická krizová intervence
1993-2002: zdravotní sestra, ambulance odborného lékaře

Vzdělání:

2017-2020: specializační vzdělání v oboru dětská klinická psychologie, IPVZ Praha. Ukončeno atestační zkouškou, specializovaná způsobilost v oboru dětská klinická psychologie, dětský klinický psycholog
2017: certifikovaný kurz v systematické psychoterapii. Česká psychoterapeutická společnost ĆLS JEP, Praha. Ukončeno závěrečnou zkouškou, oprávnění samostatně poskytovat systematickou psychoterapii ve zdravotnictví, psychoterapeut
2009 – 2015: specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, IPVZ Praha. Ukončeno atestační zkouškou, specializovaná způsobilost v oboru klinické psychologie, klinický psycholog.
2009: rigorózní řízení FF UP Olomouc. Ukončeno obhájením rigorózní práce a státní zkouškou z oboru klinická psychologie (PhDr.).
2002-2007: prezenční magisterské studium jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci (Mgr.)
1989-1993: Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra.


Absolvované psychoterapeutické výcviky:

2023 : výcvik EMDR děti a dospívající, práce s traumatem, Český institut pro psychotraumatologii a EMDR.
od 2022 – 2023: výcvik EMDR, Český institut pro psychotraumatologii a EMDR.
od 2021 – 2024 : výcvik v přístupu Somatic Experiencing®, SEP ( Somatic experiencing practitioner) (352 hodin).
2016-2018: postgraduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty, IVGT,o.p.s., Praha (203 hodin).
2009 – 2015: komplexní vzdělávací program v psychoterapii, integrativní gestalt, INSTEP, Praha (846 hodin).
2008-2009: výcvik v systemické rodinné terapii, IRT Praha (ukončeno cyklem A, 180 hodin).

Další vzdělávání:
2022-2024: postadvanced semináře SE ( Práce se studem a vinou, Práce s časovou osou, Vývojové trauma a práce s egostavy, Sexuální trauma, Disociace a self sense, Práce s dětmi pomocí nástrojů SE, Práce s hranicemi online),
2023: Transgender v terapeutické a klinické praxi (Psychologie Interse, s.r.o),
2021: A Heart-Centered Resilience Roadmap for Trauma Healing, práce s dětským traumatem, Maggie Kline,
2021: život s autismem: Aundredy Maeder-Sahupala, Maria Aarts,
2021: posttraumatická disociace, Mgr. Hana Vojtková,
2020: porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby, Mgr. Hana Vojtová,
2020: kurz práce s manipulací a pocity viny,
2020: integrace výsledků WISC III a výsledky dalších klinických a testových metod, PhDr. Dana Krejčířová,
2020 dosud: certifikovaný kurz psychologické vývojové škály, Mgr.Jahnová, PhDr. Dana Krejčířová,
2019: TRE: Stres napětí a trauma uvolňující cvičení,
2019: diagnostické metody IDS a IDS-P, PhDr. Dana Krejčířová,
2019: vývojové aspekty Rorschachovy metody a jejich užití u dětí, PhDr. Dana Krejčířová
2018: disharmonický vývoj osobnosti, varianty a poruchy psychosexuálního vývoje, PhDr. Karolína Malá,
2018: QEC, práce s traumatem u dětí a dospělých,
2018: sandplay/sandtray: základní kurz práce s herním pískovištěm, Mgr. Lenka Tříletá,
2010-2012: certifikovaný kurz užití Rorschachovy metody, PhDr. Anton Polák.
2008: práce s časovou osou, LIRPAST,

2003: úvod do projektivní psychodiagnostické metody Kresba Postavy, Kresba stromu, PhDr. Altman,
2003: výukový a výcvikový program Hledání a léčba vnitřního dítěte, IPIPAPP Olomouc,
2003: relaxace a autogenní trénink, ESET-HELP a ESET,o.s. Psychoterapeutická a psychosomatická klinika s.r.o.,
2003: zneužívání návykových látek u dětí a mládeže, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s.,
2002:výcvik v telefonické krizové intervenci, občanské sdružení Remedium, Praha.